atmirkti

atmirkti
atmir̃kti intr. 1. K mirkstant atsiskirti, atkristi: Atmirko visi purvai J. Jei lapai būna nešvarūs, juos pamirkyti šaltame vandenyje, kad nešvarumai atmirktų . 2. N mirkstant suminkštėti. \ mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; numirkti; pamirkti; permirkti; pramirkti; primirkti; sumirkti; užmirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atmirkti — atmir̃kti vksm. Pamer̃k keptùvę, kad atmir̃ktų svilė̃siai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmirkti — apmir̃kti intr. 1. K truputį, iš visų pusių sušlapti: Pats apmirkaũ, t. y. sušlapau J. ^ Sėdi kap apmir̃kęs (mieguistas, apsiblausęs) Grv. 2. N truputį sugesti, žūti nuo drėgmės: Čionai rugiai apmir̃ko Lz. Apmir̃ko, apskendo bulbės daug kur Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidargti — atidar̃gti intr. atmirkti, atsikloti, atsistovėti (apie linus): Linai atidargo po kelių savaičių Šts. dargti; atidargti; išdargti; nudargti; padargti; razdargti; sudargti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyti — 1. tr. atmirkyti, atidrėkinti lietui: Lietus atlìjo žemę, gal arti J. Keliai atlyti, purvynas iki klupsčio, o kur klonelė, ten klanai stovėjo kaip ežerai V.Krėv. Atlytuose arimuose sužaliavo želmenys rš. Gerai arti – pūdymą atlìjo, minkštà Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkimas — atmirkìmas sm. (2) KI125 → atmirkti 1. mirkimas; atmirkimas; įmirkimas; išmirkimas; numirkimas; permirkimas; primirkimas; sumirkimas; užmirkimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšusti — atšùsti intr. Rtr; L 1. NdŽ, KŽ užvirti: Kažin, mama, ar tas pienas atšùto? Pc. 2. M, Š šlampant, mirkstant suminkštėti, atsileisti, atmirkti: Norėjau šito mozolio [pirty] atmirkyt, diečkoj neatšuñta Skdt. Nuplaudžia, kad atšustų̃ šiaurė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkti — išmir̃kti intr. 1. mirkstant vandenyje suminkštėti, įgyti kokių nors ypatybių: Kruopos vandenyje turi gerai išmirkti rš. Silkė išmir̃ksta KI163. Išmir̃ko pluta ir visai ištižo J. Linai neišmirkę N. 2. Lnt, Pb išgesti, išnykti mirkstant: Anie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirkti — mir̃kti, sta, o intr. 1. K būti panardintam į vandenį ar kokį kitą skystį, tūnoti vandenyje: Įmerktas medis mir̃ksta vandeny J. Mirksta miežio grūdas, brinksta, tiktai neputoja rš. Šaknys vandeny mir̃ko Ėr. Jau trečia diena, kap pintys mirksta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirkti — numir̃kti intr. 1. mirkstant atsiskirti, nukristi: Kišk rankas į karštą vandenį, tai visi nešvarumai numir̃ks Lš. Šimtas ją žino, ar ta jų uodega nupūva, ar ji numir̃ksta Šmk. 2. mirkstant netekti kokių ypatybių: Numir̃ko silkės – jau gal valgyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušusti — nušùsti, nušuñta (nùšunta), nušùto Rtr; L 1. intr. Lp, Ėr šuntant, verdant nuslūgti, nugaruoti: Košė jau per daug nušùto, net puodas pradėjo svilti NdŽ. Nušùto puodas, nebedaug ir viralo liko Ds. 2. tr. Q545, Sut, I, NdŽ, KŽ kuo karštu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”